Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wee


/wi:/

tính từ

rất nhỏ, nhỏ xíu

!a wee bit

hi, hi hi


Related search result for "wee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.