Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
'tween
giới từ
(vt của between)tween
[twi:n]
giới từ & phó từ
(viết tắt) của betweenGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.