Recent Searchs...
演变 穿越 grandfather draft copy grandpa granitoid thượng lý overshadow manoeuvre granted granularity construe scaup 碧蓝 bound clustering pseudoscorpiones override social class electric cell fruitgrowing 璀璨 necromantic brute force graphical 寿桃 grappling 狩猎 exponential return maize superinfection 果冻儿 夺目 grassless 穿 发落 remindful trú mưa đóng bộ simulation elastase indigen affirmation gravitational force gravure 鲜艳
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.