Recent Searchs...
iridaceous plant mother theresa reinstatement forth collective farm snicker vegetable patch juniperus flaccida grondeur stamina influenza dilettantism monsoon 平常 dispensation > tricholoma pardinum dejectedness stupefying street person 迟疑 hypermetropia theoretic 疆土 hogshead treble hosier psoriatic arthritis noun navigable quan chức rangifer caribou tỏi gà hottentot bread vine bờ lu dông very wantonness streamlet sparsely man mác genus rhizopogon political relation hexagrammos decagrammus thanh tâm al fish-torpedo autochthonal monotypic contradictoirement asynergic blue elder prosecuting officer hermit product line
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.