Recent Searchs...
cross-dresser specify expatiation one thoughtlessness khí cốt lạc đàn school principal conjure man red bryony scrimy gre liều fishing permit nóng vội rex begonia hung mai nữ giới aristide maillol clog dancer divarication female person maya lin anthony hopkins sinus transversus vợ hrê camera operator movie actor put on sir thomas stamford raffles cary grant transforming gene chemical action henry fonda supervisory routine butter churn isaac stern richard burton take in thar desert champagne flute sir anthony philip hopkins simple genus sturnella juvenile rheumatoid arthritis hairy dispersive hard drink self-loading hard liquor somaesthesia somesthesia strong drink
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.