Recent Searchs...
untempting diabolo trầu babbit-metal amuck calligraph 损伤 dihedon trống cơm tiêu biểu statistical regression diachronie belch activation cardigan tước bloc diachronique field brome sitcom áo sơ mi provisioner sư đệ số mục burp diachylon goldfinch quạt mo chuddar tư liệu genus lygodium roi highjack nhô digs diachylum nhịn nồng teaching ligneous plant nhắc nhở food syllogistic nổi chìm 实在 diacide mo badly sum nắm giữ malodorous
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.