Recent Searchs...
mckinley phonation vượt qua bổn phận sutura kiềm tính 司法 wood-fired kiện tướng ngại ngùng symptom egg objectionable kinh vĩ ngạc nhiên xv nung đúc snappishness end of the line oil-soluble bước chân fare cầu cạnh appease dolichotis lưu toan hoá công teach mastigoproctus giậm giật ngôn ngữ học alexia lemna paucity 持续 chạy lại động dao pea-souper improbably past cười gượng bỏ thăm indicate richea 褒拜 đơn từ sphaeriaceae down 璧玉 chở đò busily
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.