Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chimney-sweep
chimney-sweep
['t∫imniswi:p]
danh từ
người quét bồ hóng, người cạo ống khói


/'tʃimniswi:p/

danh từ
người quét bồ hóng, người cạo ống khói

Related search result for "chimney-sweep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.