Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bitter-sweet


/'bitəswi:t/

tính từ
vừa ngọt, vừa đắng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

danh từ
dư vị vừa ngọt, vừa đắng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Related search result for "bitter-sweet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.