Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weak-kness
weak-kness
['wi:kni:z]
danh từ
(nghĩa bóng) tình trạng không thể đứng vững; tình trạng thiếu quyết tâm, tình trạng thiếu dũng cảm


/'wi:kni:z/

danh từ ((thường) bóng)
tình trạng không thể đứng vững
tình trạng thiếu quyết tâm

Related search result for "weak-kness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.