Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kém cỏi


[kém cỏi]
Weak,
Học lực kém cỏi
To have a weak stantard of knowledge.Weak,
Học lực kém cỏi To have a weak stantard of knowledge


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.