Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhu nhượcadj
feeble; faint; weak
tính nhu nhược weak character

[nhu nhược]
tính từ.
feeble; faint; weak; soft heart; yielding
tính nhu nhược
weak characterGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.