Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quid
quid
[kwid]
danh từ, số nhiều quid
viên thuốc lá, miếng thuốc lá (để nhai)
(thông tục) một pao (đồng bảng Anh)
quids in
được lời to


/kwid/

danh từ
viên thuốc lá, miếng thuốc lá (để nhai)
(từ lóng) (số nhiều không đổi) đồng bảng Anh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "quid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.