Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quota

quota
['kwoutə]
danh từ
phần (phải đóng góp hoặc được chia); chỉ tiêu
have one's full quota of ration
nhận đủ phần lương thực
hạn ngạch; cô-ta (số người, số hàng hoá.. đã được phép nhập vào..)
grain imports are controlled by strict quota
nhập khẩu lúa gạo được kiểm soát bằng những hạn ngạch nghiêm ngặtphần, lô

/'kwoutə/

danh từ
phần (phải đóng góp hoặc được chia)
chỉ tiêu

Related search result for "quota"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.