Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impossible

impossible
[im'pɔsəbl]
tính từ
không thể làm được hoặc không thể có; không thể xảy ra được
an impossible task
một công việc không thể làm được
it's impossible for me to be there before 8.00 pm
tôi không thể có mặt ở đó trước 8 giờ tối
it is virtually impossible to predict the future accurately
quả là không thể nào tiên đoán tương lai một cách chính xác
an impossible story
một câu chuyện không thể có được (không thể tin được)
(thông tục) quá quắt, quá đáng, không thể chịu được
an impossible situation
một tình thế tuyệt vọng
an impossible fellow
một kẻ quá quắt, không thể chịu được
danh từ
điều không thể làm được, điều không thể đạt được
to ask for/want/attempt/do the impossible
đòi hỏi/muốn/gắng làm/làm cái không thể đạt đượckhông thể được

/im'pɔsəbl/

tính từ
không thể làm được
an impossible task một công việc không thể làm được
không thể có được, không thể xảy ra được
an impossible story một câu chuyện không thể có được
không thích hợp, không tiện, không dễ dàng
(thông tục) quá quắt, quá đáng, không thể chịu được
an impossible fellow thằng cha quá quắt, không thể chịu được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "impossible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.