Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsufferable
tính từ
không chịu được, không chịu đựng nổiunsufferable
['ʌnsʌf(ə)rəbl]
tính từ
không chịu được, không chịu đựng nổiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.