Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
javanese
javanese
[,dʒɑ:və'ni:z]
tính từ
(thuộc) Gia-va
danh từ
người Gia-va
tiếng Gia-va


/,dʤɑ:və'ni:z/

tính từ
(thuộc) Gia-va

danh từ
người Gia-va
tiếng Gia-va

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "javanese"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.