Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
operatedđược điều khiển
manually o. (máy tính) được điều khiển bằng tay
remotely o. được điểu khiển từ xa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "operate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.