Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hand-operated
tính từ
được điều khiển bằng tay
is this tool hand-operated or power-driven? dụng cụ này được điều khiển bằng tay hay bằng điện?hand-operated
['hænd'ɔpreitid]
tính từ
được điều khiển bằng tay
is this tool hand-operated or power-driven?
dụng cụ này được điều khiển bằng tay hay bằng điện?


Related search result for "hand-operated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.