Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
log

log


log

A log is a short piece of a tree trunk.

[lɔg]
danh từ
khúc gỗ mới đốn hạ
in the log
còn chưa xẻ
(hàng hải) máy đo tốc độ (tàu)
(như) log-book
người đần, người ngu, người ngớ ngẩn
to fall like a log
ngã vật xuống, ngã như trời giáng
to keep the log rolling
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm với một nhịp độ nhanh
roll my log and I'll roll yours
hãy giúp tôi, tôi sẽ giúp lại anh (trong những mưu toan (chính trị), trong việc tâng bốc tác phẩm của nhau giữa các nhà phê bình (văn học))
to split the log
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (nghĩa bóng) giải thích cái gì, cắt nghĩa cái gì
as easy as falling off a log
quá dễ, rất dễ
to sleep like a log
ngủ say như chết
viết tắt
(toán học) lôga
ngoại động từ
chặt (đốn) thành từng khúc
(hàng hải) ghi (số dặm đã đi) vào sổ nhật ký hàng hải; đi được (bao nhiêu dặm)
(hàng hải) ghi (tên, lỗi của thuỷ thủ) vào sổ phạt; phạt (ai)
to log off
nhổ lên, đào gốc (cây)lôga


vận tốc kế

/lɔg/

danh từ
khúc gỗ mới đốn, khúc gỗ mới xẻ
in the log còn chưa xẻ
(hàng hải) máy đo tốc độ (tàu)
(như) log-book
người đần, người ngu, người ngớ ngẩn !to fall like a log
ngã vật xuống, ngã như trời giáng !to keep the log rolling
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm với một nhịp độ nhanh !roll my log anf I'll roll yours
hây giúp tôi, tôi sẽ giúp lại anh (trong những mưu toan chính trị, trong việc tâng bốc tác phẩm của nhau giữa các nhà phê bình văn học) !to split the log
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (nghĩa bóng) giải thích cái gì, cắt nghĩa cái gì

ngoại động từ
chặt (đốn) thành từng khúc
(hàng hải) ghi (số dặm đã đi) vào sổ nhật ký hàng hải; đi được (bao nhiêu dặm)
(hàng hải) ghi (tên, lỗi của thuỷ thủ) vào sổ phạt; phạt (ai) !to log off
nhổ lên, đào gốc (cây)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "log"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.