Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 181 頁 hiệt [7, 16] U+982D
頭 đầu
头 tou2, tou5
 1. (Danh) Đầu (bộ phận từ cổ trở lên). ◎Như: nhân đầu đầu người, ngưu đầu đầu bò.
 2. (Danh) Tóc. ◎Như: tiễn đầu cắt tóc, thế đầu cạo đầu, bình đầu cắt tóc ngắn, phân đầu rẽ ngôi.
 3. (Danh) Đầu sỏ, trùm, thủ lĩnh. ◎Như: đầu mục người làm trùm, quần đạo chi đầu đầu sỏ bọn cướp.
 4. (Danh) Chóp, đỉnh, ngọn. ◎Như: san đầu đỉnh núi, trúc tử đầu ngọn tre.
 5. (Danh) Lúc khởi thủy hoặc kết thúc. ◎Như: tòng đầu nhi thuyết khởi kể từ đầu, thiện ác đáo đầu chung hữu báo lành dữ rốt cuộc đều có trả báo.
 6. (Danh) Mẩu, mảnh, vụn (phần thừa lại của vật thể). ◎Như: yên quyển đầu nhi mẩu thuốc lá, bố đầu miếng vải vụn.
 7. (Danh) Tiền cờ bạc. ◎Như: đầu tiền tiền hồ (cờ bạc). ◇Thủy hử truyện : Tiểu Trương Ất đạo: Thảo đầu đích, thập tiền đích, hòa na bả môn đích, đô bị tha đả đảo tại lí diện : , , , (Đệ tam thập bát hồi) Tiểu Trương Ất nói: Tên chủ sòng bạc, tên hồ lì, cùng với tên canh cửa, đều bị đánh gục ở phía trong.
 8. (Danh) Tiếng gọi thay cho người. ◎Như: thương đầu người đầy tớ, lão thật đầu lão già, cửu đầu kỉ sự tích chín anh em (họ Nhân Hoàng ).
 9. (Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị chỉ số súc vật như bò, lừa, heo, cừu, v.v. hoặc vật gì như cái đầu. ◎Như: nhất đầu ngưu một con bò, tam đầu dương ba con cừu, lưỡng đầu toán hai củ tỏi. (2) Sự tình, sự việc. ◇Thủy hử truyện : Chỉ yêu chứng minh sám sớ, dã thị liễu đương nhất đầu sự , (Đệ tứ thập ngũ hồi) Chỉ cần cho làm tờ sớ sám hối, có một việc thế thôi.
 10. (Danh) Phương hướng, vị trí: (1) Phía trên, khoảng giữa. ◎Như: nhai đầu hành nhân đa trên đường nhiều người đi, dạ đầu phong khởi hồi đêm gió nổi. (2) Bên, phía trước. ◎Như: Tầm Dương giang đầu bên sông Tầm Dương. ◇Đỗ Phủ : Quân bất kiến Thanh Hải đầu, Cổ lai bạch cốt vô nhân thu (Binh xa hành ) Ông không thấy sao: Đầu tỉnh Thanh Hải, Từ xưa đến nay xương trắng không ai nhặt. ◇Âu Dương Tu : Ốc đầu sơ nhật hạnh hoa phồn (Điền gia ) Trước nhà buổi sớm hoa hạnh đầy.
 11. (Tính) Trên hết, hạng nhất. ◎Như: đầu đẳng hạng nhất, ◎Như: đầu công công hàng đầu.
 12. (Tính) Trước, trước đấy. ◎Như: đầu lưỡng thiên hai hôm trước, đầu kỉ niên mấy năm trước.
 13. (Trợ) (1) Đặt sau danh từ để tạo thành danh từ kép. ◎Như: quyền đầu quả đấm, thiệt đầu lưỡi, mộc đầu gỗ, thạch đầu đá. (2) Đặt sau động từ để tạo thành danh từ. ◎Như: niệm đầu ý nghĩ, ý tưởng, thuyết đầu chỗ nói, lí do. (3) Đặt sau tính từ để tạo thành danh từ. ◎Như: điềm đầu vị ngọt, chuẩn đầu tiêu chuẩn. (4) Đặt sau từ chỉ phương hướng, vị trí. ◎Như: hậu đầu phía sau, thượng đầu phía trên, ngoại đầu bên ngoài.
 14. Đầu-đà tiếng Phạn "dhuta", một phép tu khổ hạnh. ◎Như: đi xin ăn, ngồi ngủ gốc cây, nhập định bên mả để trừ sạch phiền não. ◇Pháp Hoa Kinh : Thị tắc dũng mãnh, Thị tắc tinh tiến, Thị danh trì giới, Hạnh đầu-đà giả , , , (Pháp sư phẩm đệ thập ) Đó là dũng mãnh, Đó là tinh tiến, Gọi là trì giới, Bậc tu hạnh đầu-đà.

改頭換面 cải đầu hoán diện
滑頭 hoạt đầu
白頭 bạch đầu
白頭翁 bạch đầu ông
蓬頭垢面 bồng đầu cấu diện
蓬頭歷齒
頭童齒豁
低頭 đê đầu
乳頭 nhũ đầu
出頭露面 xuất đầu lộ diện
叩頭 khấu đầu
口頭 khẩu đầu
劈頭 phách đầu
地頭 địa đầu
回頭 hồi đầu
相腳頭 tương cước đầu
懸頭 huyền đầu
探頭探腦 tham đầu tham nãoGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.