Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-strip


/'eəstrip/

danh từ
đường băng

Related search result for "air-strip"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.