Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whop
whop
[wɔp]
ngoại động từ
(từ lóng) đánh đập (người nào)
đánh bại, thắng (đội khác)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngã đánh bịch một cái


/w p/

ngoại động từ
(từ lóng) đánh đập (người nào)
đánh bại, thắng (đội khác)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ng đánh bịch một cái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "whop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.