Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
waul
waul
[wɔ:l]
nội động từ
kêu meo meo (mèo)
xem wawl


/wɔ:l/

nội động từ
kêu meo meo (mèo)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "waul"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.