Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
salty
salty
['sɔ:lti]
tính từ
chứa vị muối, có vị muối; có muối, mặn
có hương vị của biển cả
sắc sảo; chua chát; sinh động, mạnh mẽ (về trí tuệ, lời nói..)
her salty humour
tính hài hước sắc sảo của chị ấy


/'sɔ:lti/

tính từ
(thuộc) muối; có muối, mặn
có hương vị của biển cả
chua chát, châm biếm; sắc sảo, hóm hỉnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "salty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.