Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
salted
salted
['sɔ:ltid]
tính từ
có muối, có ướp muối
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) có kinh nghiệm, thạo


/'sɔ:ltid/

tính từ
có muối, có ướp muối
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) có kinh nghiệm, thạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "salted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.