Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quisle
quisle
['kwizl]
nội động từ
hợp tác với kẻ địch; phản bội


/'kwizl/

nội động từ
hợp tác với kẻ xâm chiếm; phản bội

Related search result for "quisle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.