Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
planter

planter
['plɑ:ntə]
danh từ
người trồng cây; quản lý đồn điền
a sugar-planter
người trồng mía
a rubber-planter
người quản lý đồn điền cao su
máy trồng cây
chậu hoa


/'plɑ:ntə/

danh từ
chủ đồn điền
người trồng trọt
máy trồng

Related search result for "planter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.