Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
improvident
improvident
[im'prɔvidənt]
tính từ
hoang phí, không biết lo xa


/im'prɔvidənt/

tính từ
không biết lo xa, không biết lo liệu trước
hoang toàng xa phí

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.