Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-judged
ill-judged
['il'dʒʌdʒd]
tính từ
không khôn ngoan, khờ dại


/'il'dʤʌdʤd/

tính từ
không khôn ngoan, khờ dại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.