Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
comely
comely
['kʌmli]
tính từ
đẹp, duyên dáng, dễ thương
lịch sự, nhã nhặn; đúng đắn, đoan trang


/'kʌmli/

tính từ
đẹp, duyên dáng, dễ thương
lịch sự, nhã nhặn; đúng đắn, đoan trang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "comely"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.