Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baggy

baggy
['bægi]
tính từ
rộng lùng thùng, phồng ra (quần áo)
phì thộn ra
baggy cheeks
má phì


/'bægl/

tính từ
rộng lùng thùng, phồng ra (quần...; phì ra
baggy cheeks má phì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "baggy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.