Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
townspeople
townspeople
['taunz'pi:pl]
Cách viết khác:
townsfolk
['taunz'foulk]
như townsfolk


/'taunz,pi:pl/

danh từ
người thành phố, dân thành thị

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.