Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
townsfolk
townsfolk
['taunzfoulk]
Cách viết khác:
townspeople
['taunz'pi:pl]
danh từ
dân thành phố, dân thị xã


/'taunzfouk/

danh từ
dân thành thị

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.