Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Maquisard


noun
a guerrilla fighter in the French underground in World War II
Syn:
Maquis
Hypernyms:
guerrilla, guerilla, irregular, insurgent
Member Holonyms:
Maquis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.