Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trolley-bus
trolley-bus
['trɔli'bʌs]
danh từ
ô tô điện; xe điện bánh hơi (chạy bằng điện từ dây cáp điện trên cao truyền xuống)


/'trɔlibʌs/

danh từ
ô tô điện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.