Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sharpness


    Chuyên ngành kỹ thuật
độ nét
độ nhọn
độ rõ
độ rõ nét
độ sắc nét
    Lĩnh vực: xây dựng
độ nét (tiếng nói, hình ảnh)
    Lĩnh vực: điện lạnh
độ sắc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.