Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pone
pone
[poun]
danh từ
bánh ngô (của người da đỏ Bắc mỹ)
bột trứng sữa; bánh bột trứng sữa


/poun/

danh từ
bánh ngô (của người da đỏ Bắc mỹ)
bột trứng sữa
bánh bột trứng sữa

Related search result for "pone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.