Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nosey

nosey
['nouzi]
Cách viết khác:
nosy
['nouzi]
như nosy


/'nouzi/ (nosey) /nosey/

tính từ
có mũi to
thành mũi (đối với mùi thối)
có mùi hôi thối
ngát, thơm (trà)
(từ lóng) hay sục sạo, tò mò, thọc mạch; hay can thiệp vào việc người khác !Nosy Parker
người hay can thiệp vào việc người khác; người lăng xăng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nosey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.