Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
L-P


noun
a long-playing phonograph record;
designed to be played at 33.3 rpm
Syn:
LP
Hypernyms:
phonograph record, phonograph recording, record, disk, disc, platter


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.