Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blain
blain
[blein]
danh từ
(y học) mụn mủ, mụn rộp


/blein/

danh từ
(y học) mụn mủ, mụn rộp

Related search result for "blain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.