Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
nuclear physics


noun
the branch of physics that studies the internal structure of atomic nuclei
Syn:
atomic physics, nucleonics
Members of this Topic:
cross section, barn, b
Hypernyms:
physics, natural philosophy
Part Meronyms:
atomic theory


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.