Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
nucleonics


noun
the branch of physics that studies the internal structure of atomic nuclei
Syn:
nuclear physics, atomic physics
Members of this Topic:
cross section, barn, b
Hypernyms:
physics, natural philosophy
Part Meronyms:
atomic theory

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.