Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 163 邑 ấp [4, 7] U+90AA
邪 tà, da, từ
xie2, xu2, ya2, ye2, yu2, she2
  1. (Tính) Không ngay, gian. ◎Như: tà niệm ý nghĩ không ngay thẳng, tà tâm lòng gian ác, tà thuyết chủ trương không chính đáng.
  2. (Tính) Lệch, cong. Dùng thông với .
  3. (Danh) Tư tưởng hoặc hành vi không ngay thẳng. ◎Như: tà bất thắng chánh tà không hơn chánh được. ◇Luận Ngữ: Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết: "tư vô tà" , , : (Vi chính ) Thi có ba trăm thiên, nhưng chỉ một lời có thể thâu tóm được tất cả là: không nghĩ bậy.
  4. (Danh) Những điều quái dị, không bình thường. ◎Như: khu tà đuổi trừ tà ma.
  5. (Danh) Bệnh khí (đông y). ◎Như: phong tà tà gió làm bệnh, thấp tà khí ẩm thấp làm bệnh.
  6. Một âm là da. (Danh) Lang Da tên một ấp của nước Tề.
  7. (Trợ) Đặt ở cuối câu, nói sự còn ngờ. Dùng như chữ da . ◇Sử Kí : Dư thậm hoặc yên, thảng sở vị thiên đạo, thị tà, phi tà , , (Bá Di liệt truyện ) Tôi rất nghi hoặc: nếu như vậy gọi là thiên đạo, đúng chăng, trái chăng?
  8. Một âm là từ. (Phó) Chậm rãi, từ từ. Dùng thông với . ◇Thi Kinh : Kì hư kì từ, Kí cức chỉ thư , (Bội phong , Bắc phong ) Còn khoan thai từ từ hay sao? Đã gấp lắm rồi.

惡邪 ác tà
改邪 cải tà
奸邪 gian tàGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.