Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 31 囗 vi [5, 8] U+56FA
固 cố
gu4
  1. (Tính) Bền chắc, vững vàng. ◇Nguyễn Du : Thạch trụ kí thâm căn dũ cố (Mạnh Tử từ cổ liễu ) Trụ đá càng sâu gốc càng bền.
  2. (Tính) Hủ lậu, không biến thông, cái gì cũng chấp nhất gọi là cố. ◎Như: ngoan cố ương ngạnh, ngu ương. ◇Mạnh Tử : Cố tai, Cao tẩu chi vi thi dã , (Cáo tử hạ ) Lão họ Cao giảng thơ văn chấp nhất lắm thay!
  3. (Động) Làm cho vững chắc. ◎Như: củng cố quốc phòng làm cho bền vững việc phòng bị đất nước.
  4. (Phó) Một mực, kiên quyết, quyết. ◎Như: cố thỉnh cố xin, cố từ hết sức từ chối. ◇Sử Kí : Chu Công trường nam cố thỉnh dục hành ( (Việt Vương Câu Tiễn thế gia ) Đứa con trai trưởng của Chu Công quyết xin đi.
  5. (Phó) Vốn có, xưa nay vẫn thế. ◎Như: cố hữu sẵn có. ◇Chiến quốc sách : Xà cố vô túc, tử an năng vi chi túc , (Tề sách nhị ) Rắn vốn không có chân, sao anh lại vẽ chân cho nó?
  6. (Phó) Hãy, thì hãy. ◇Đạo Đức Kinh : Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi , . , (Chương 36) Sắp muốn đóng lại, ắt nên mở ra. Sắp muốn làm cho yếu đi, tất hãy làm cho mạnh lên.
  7. (Trợ) Đương nhiên, tất nhiên. ◎Như: cố dã cố nhiên thế vậy.
  8. (Danh) Họ Cố.

固疾 cố tật
固窮 cố cùng
固結 cố kết
固辭 cố từ
固陋 cố lậu
固體 cố thể
根深蒂固 căn thâm đế cố
鞏固 củng cố
凝固 ngưng cố
堅固 kiên cốGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.