Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wrap

wrap
[ræp]
danh từ
đồ khoác ngoài (khăn choàng, áo choàng..)
evening wrap
áo choàng buổi tối
under wraps
(thông tục) giữ kín, bí mật, bị che giấu
ngoại động từ
gói, bọc, bao bọc, bao phủ, gói, quấn
to wrap a child in a shawl
quấn một đứa bé trong cái khăn choàng
the mountain top was wrapped in mist
đỉnh núi bị sương mù bao phủ, đỉnh núi ẩn trong sương
to wrap paper round
quấn giấy quanh
(nghĩa bóng) bao trùm, bao phủ
the affair is wrapped in mystery
bí mật bao trùm lên sự việc ấy
wrapped in meditation
chìm đắm trong suy tưởng, suy nghĩ trầm ngâm
nội động từ
bọc trong, nằm trong, quấn trong, gói trong
chồng lên nhau, đè lên nhau
to wrap about (round)
quấn, bọc quanh
to be wrapped up in
bọc trong, quấn trong
bị bao trùm trong (màn bí mật...)
thiết tha với, ràng buộc với; chỉ nghĩ đến
she is wrapped up in her children
chị ta chỉ nghĩ đến các con
mind you wrap up well
nhớ mặc nhiều quần áo ấm vào


/ræp/

danh từ
khăn choàng; áo choàng
evening wrap áo choàng buổi tối
mền, chăn

ngoại động từ
bao, bao bọc, bao phủ, gói, quấn
to wrap a child in a shawl quấn một đứa bé trong cái khăn choàng
the mountain top was wrapped in mist đỉnh núi bị sương mù bao phủ, đỉnh núi ẩn trong sương
to wrap paper round quấn giấy quanh
(nghĩa bóng) bao trùm, bảo phủ
the affair is wrapped in mystery bí mật bao trùm lên sự việc ấy
wrapped in meditation chìm đắm trong suy tưởng, suy nghĩ trầm ngâm

nội động từ
bọc trong, nằm trong, quấn trong, gói trong
chồng lên nhau, đè lên nhau !to wrap about (round)
quấn, bọc quanh !to be wrapped up in
bọc trong, quấn trong
bị bao trùm trong (màn bí mật...)
thiết tha với, ràng buộc với; chỉ nghĩ đến
she is wrapped up in her children chị ta chỉ nghĩ đến các con !mind you wrap up well
nhớ mặc nhiều quần áo ấm vào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wrap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.