Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sun

sun
[sʌn]
danh từ
mặt trời; vầng thái dương
(the sun) ánh nắng, ánh mặt trời
to take the sun
phơi nắng
định tinh (một ngôi sao)
(nghĩa bóng) thế, thời
his sun is set
anh ta hết thời rồi
(thơ ca) ngày; năm
cụm đèn trần (ở trần nhà) (như) sun-burner
against the sun
ngược chiều kim đồng hồ
to hail (adore) the rising sun
khúm núm xun xoe với thế lực mới, phù thịnh
to hold a candle to the sun
đốt đèn giữa ban ngày (làm một việc thừa)
a place in the sun
địa vị tốt trong xã hội
to rise with the sun
dậy sớm
Sun of righteousness
Chúa
with the sun
theo chiều kim đồng hồ
ngoại động từ
phơi, phơi nắng
to sun oneself
tắm nắng
nội động từ
tắm nắng(thiên văn) mặt trời

/sʌn/

danh từ
mặt trời, vừng thái dương
ánh nắng, ánh mặt trời
to take the sun phơi nắng
(nghĩa bóng) thế, thời
his sun is set anh ta hết thời rồi
(thơ ca) ngày; năm
cụm đèn trần (ở trần nhà) ((cũng) sun-burner) !against the sun
ngược chiều kim đồng hồ !to hail (adore) the rising sun
khúm núm xun xoe với thế lực mới, phù thịnh !to hold a candle to the sun
đốt đèn giữa ban ngày (làm một việc thừa) !to make hay while the sun shines
(xem) hay !a place in the sun
địa vị tốt trong xã hội !to rise with the sun
dậy sớm !Sun of righteousness
Chúa !with the sun
theo chiều kim đồng hồ

ngoại động từ
phơi, phơi nắng
to sun oneself tắm nắng

nội động từ
tắm nắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sun"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.