Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
racing

danh từ
cuộc đuaracing
['reisiη]
danh từ
sở thích, môn thể thjao hoặc nghề đua trong các cuộc đua; cuộc đua
A racing man
Một tay đua
A racing car/yacht
Xe/thuyền buồm đua
To keep/run a racing stable
Nuôi/luyện một chuồng ngựa đua


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "race"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.