Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
customer

customer
['kʌstəmə]
danh từ
khách hàng
(thông tục) gã, anh chàng
a queer customer
một gã kỳ quặc(Tech) người thuê bao, người tiêu thụ, khách hàng

/'kʌstəmə/

danh từ
khách hàng
(thông tục) gã, anh chàng
queer customer một gã kỳ quặc

Related search result for "customer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.