Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
watt
watt
[wɔt]
danh từ
(viết tắt) W oát (đơn vị điện năng)


/wɔt/

danh từ
(điện học) oát

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "watt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.