Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpriced
unpriced
[ʌn'praist]
tính từ
không có giá cố định, không định giá
không đề giá, chưa định giá, vô giá


/ʌn'praist/

tính từ
không có giá cố định, không định giá
không đề giá

Related search result for "unpriced"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.