Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unknit
unknit
[ʌn'nit]
ngoại động từ
dãn ra
tháo ra (áo đan)


/'ʌn'nit/

ngoại động từ
tháo ra (áo đan)

Related search result for "unknit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.