Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toyshop
toyshop
['tɔi∫ɔp]
danh từ
cửa hàng bán đồ chơi


/'tɔiʃɔp/

danh từ
hiệu bán đồ chơi

Related search result for "toyshop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.